Manifest

Člani državljanske pobude za boljše zdravstvo smo prepričani, da je zdravstvo kompleksen sistem, ki ne prenese jurišnih sprememb. Kljub ekscesnim primerom naše zdravstvo danes zagotavlja zdravstveno oskrbo državljanom, ki je v večini primerov za uporabnike primerna. Res pa je, da moramo tudi zaradi zmanjšanih finančnih zmožnosti državljanov ponovno premisliti način financiranja in organizacijo sistema. Zdravstvo je mnogo prepomemben sistem naše družbe, da bi ga prepustili v upravljanje politikom brez vizije, povampirjenim lobistom, korumperjem vseh barv in samooklicanim strokovnjakom, ki imajo enostavne “rešitve” za vse tegobe tega sveta. Zavedamo se namreč, da se lahko naša pasivnost za nas slabo konča. Zato ne moremo mirno gledati, da postaja zdravstveni sistem poligon cenene politične trgovine, populistične propagande in talec odločitev nekompetentnih ljudi. Gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, dovolj vas imamo!

Naše izhodišče je, da mora imeti vsak državljan možnost učinkovite in kakovostne zdravstvene oskrbe v skladu z zmožnostmi družbe v celoti. Pri tem zahtevamo, da vsak zavarovanec storitve financira pa svojih najboljših močeh in da se odpravi zastonjkarstvo spretnih posameznikov iz polja sive ekonomije in izigravanja socialne države. Prav tako na pristajamo na to, da se najbogatejši prebivalci izogibajo svojim dolžnostim z zlorabo davčnih oaz in različnih parkirišč za premoženje.. Zato zahtevamo, da se razmerja znotraj sistema do popolnosti izčistijo.

Ne domišljamo si, da imamo odgovore na vsa vprašanja in da smo edini pristojni za deljenje nasvetov o reformi sistema. Zato na tem mestu odpiramo polje javne razprave ljudi različnih profilov, da bi s skupnimi močmi in soočenjem argumentov poiskali sprejemljive in izvedljive rešitve. Nadaljevati je namreč potrebno delo pozitivnih iniciativ, zlasti zaposlenih v zdravstvu, ki pa so morda žal prehitro obupale nad kompleksnostjo problematike. Ne pristajamo namreč na to, da se s kričavim zavzemanjem za “javno zdravstvo” dejansko skuša zgolj zamegliti dejansko stanje in ustvarjati pogoje za nadaljnje plenjenje sistema s strani interesnih skupin. Naše stališče je, da o dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev odloča posameznikovo zdravstveno zavarovanje, tako tisto v okviru ZZZS kot tisto v okviru dopolnilnega zavarovanja, če ga posameznik ima sklenjenega. Lastništvo zdravstvenih ustanov in njihova organizacija je ločeno vprašanje, ki ga ne smemo mešati z zavarovanjem.

Zahtevamo, da nas akterji zdravstvenega sistema prenehajo imeti za “paciente”, temveč končno doumejo, da smo državljani ne samo potrošniki v zdravstvu, temveč naročniki in plačniki zdravstvenih storitev. In mi hočemo odločati o svojem denarju. Akterji zdravstvenega sistema si namreč jemljejo pravico, da je denar, ki ga kot davek v obliki prispevkov pobere ZZZS, njihov. Ne, ta denar je naš, vi ga morate šele zaslužiti! Zato hočemo potrošniki odločati o tem, kako se porablja naš denar.

Mi, državljani, ki smo naročniki in plačniki zdravstvenih storitev, zahtevamo, da stopimo v jasno razmerje z ZZZS, ki bo temeljilo na civilnopravnem odnosu. V tem civilnopravnem odnosu morajo biti jasno opredeljene naše dolžnosti in naše pravice. Pri tem morajo biti pravice brezpogojne in izvršljive na prvi poziv zavarovanca. Gre namreč za vprašanje kakovosti našega življenja, v izrednih razmerah za vprašanje našega preživetja in, ko pride naš čas, tudi za vprašanje kakovosti našega umiranja.

Državljani Republike Slovenije nismo neodgovorni in neinteligentni ljudje, za kar nas imajo politiki in zainteresirani posamezniki, zato zahtevamo, da politika nad nami preneha izvajati brutalno prisilo. O svojem zdravju in prihodnosti znamo odgovorno odločati sami, kar nenazadnje dokazuje tudi izjemno visok delež nas, državljanov, ki ob obveznem prostovoljno plačujemo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Smo odgovorni, znamo skrbeti sami zase in ne rabimo vaše prisile.