O nas

Smo skupina državljanov, ki si želi boljše zdravstvo in v ta namen na teh straneh odpiramo javno argumentirano izmenjavo stališč za boljše zdravstvo. Nismo politiki, temveč potrošniki (potencialni in dejanski) tudi zdravstvenih storitev, ki pa ne vemo, kakšna so naša dejanska upravičenja od trenutnega zdravstvenega sistema. Smo plačniki obveznega, nekateri med nami tudi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Čeprav smo državljani plačniki obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pa nismo v nikakršnem odnosu z njim, čeprav prav ta ZZZS odloča o naših upravičenjih po zdravstvenih storitvah. Tisti, ki plačujemo še prostovoljno zdravstveno zavarovanje smo sicer v pogodbenem odnosu z izbrano zdravstveno zavarovalnico, na podlagi katerega nam le-ta pokriva stroške do polne cene zdravstvenih storitev, a kaj, ko ni transparentnega obsega zdravstvenih upravičenj.

Slovenija je od leta 2008 v gospodarski krizi. Temu smo se bolj ali manj morali prilagoditi vsi. Zdi pa se, da se tej realnosti ne zna, ne zmore ali noče prilagoditi tudi slovensko zdravstvo. Neracionalna poraba sredstev iz »zdravstvene blagajne« (spomnimo se le opevanih operacijskih miz in stroškov njihovega vzdrževanja), samopašno odločanje ZZZS o tem, katere zdravstvene posege bodo financirali in katere ne (omenimo le medijsko najbolj opazne primere otrok Reneja, Pike, Miše in Lare), na kar je opozorilo tudi Ustavno sodišče, nenehna rast izdatkov za zdravstvo – vse to presega materialne zmožnosti Slovenije.

Dosti imamo tega, da moramo za z ustavo zajamčeno pravico do zdravstvenega varstva, namesto rabe sistemskih rešitev, vsake toliko časa z raznimi dobrodelnimi akcijami zbirati sredstva za nujne zdravstvene posege naših otrok. Od države zahtevamo pravično, solidarno in finančno vzdržno sistemsko ureditev zdravstva. Zahtevamo boljše zdravstvo.

Nimamo odgovorov na vsa vprašanja, kako priti do boljšega zdravstva. Populistično všečnih, a neragumetiranih krikov »za ohranitev javnega zdravstva« ne podpiramo. Tudi ne rokohitrskih lobistično-političnih floskul, da se bodo vse težave zdravstva rešile z ukinitvijo prostovoljnega zavarovanja in prenosom teh (prostovoljno vplačevanih!) sredstev na ZZZS, ki se je v svojem dosedanjem delovanju izkazala kot slab gospodar naše zdravstvene blagajne. Nasprotnih argumentov ali stališč, ki bi jih bilo smotrno upoštevati v razpravi o in pripravi zdravstvene reforme, praktično ni zaslediti.

Nihče se ni res poglobil, kakšen zdravstveni sistem imamo. Ni javne razprave o smotrnosti in učinkovitosti investicij v zdravstvo, kaj šele o učinkovitosti zdravstvenega sistema, o gospodarnosti upravljanja z javno zdravstveno blagajno, o tem, koliko nas stane zdravstvo, ipd.

Mi pa si želimo argumentirane javne razprave o tem, kako izboljšati slovenski zdravstveni sistem. Menimo, da lahko državljani sami z odpiranjem možnosti javne debate, z izmenjavo in presojo različnih argumentov veliko prispevamo izgradnji optimalnejšega, predvsem pa bolj učinkovitega zdravstvenega sistema. Zato smo se povezali v državljansko pobudo za boljše zdravstvo. Vabimo vas, da se nam pridružite. Vabimo vas k izmenjavi argumentiranih stališč, s katerimi bomo prispevali k boljšemu zdravstvu. Anonimnih besedil ne bomo objavljali.

»Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon.«

(51. člen Ustave Republike Slovenije)

»Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«

(prvi odstavek 39. člena Ustave Republike Slovenije)